ES parama

UAB „Altegra“ bendradarbiaudama su Klaipėdos universitetu sėkmingai įgyvendino projektą „Logic Cloud“ (projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-03-388).


Projekto tikslas buvo sukurti WEB aplikaciją, skirtą Mombox techniniams parametrams ir konfiguracijoms keisti. Buvo atlikti PLC redaktoriaus galimybių ir funkcionalumo išplėtimo darbai.


Projekto pradžia – 2014 m. Rugsėjo mėn. 1 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. Vasario 28 d.

 

Atlikti “Mombox” funkcionalumo praplėtimo ir tobulinimo darbai leis UAB “Altegra” sukurtą technologiją integruoti į namų ūkius ir verslo subjektus, o sukurta WEB aplikaciją padės vartotojams lengviau valdyti “Mombox”. Tai padidins įmonės konkurencingumą, išmaniųjų technologijų srityje ir leis pramoninius sprendimus tiekti specialaus pasirengimo neturintiems vartotojams.

 

Paraiška

Finansavimo sutartis

Sutartis su KU

 

 

 

MITA 

 IT maintenance servises

UAB Altegra provides hardware and software maintenance services, IT systems administration solutions, network maintenance services to companies and their branches across all Lithuanian.
Solution of all the problems associated with your company’s IT infrastruce  – professional IT administrators’ team, which is ready to help your company 24×7 and ensure that everything will work perfectly. We’ll help you to figure out your needs and provide IT solutions that fits all your needs. So you could focus on your business without worrying about technology and it’s problems. UAB Altegra specialist will take care of IT maintenance problems for you.

IT maintanance covers the following areas:

1. Computer maintenance services

Computers maintenance. Computer Upgrades;
Computer failure detection and removal;
Computer Virus removal – anti-virus software installation;
Computer installation;
Operating systems and applications installation;
Conservation of data on external storage media;
Data retention reinstalling computers;
New computer installation, preparation for use;
Preventive maintenance of computer software;
Notebook repair;
Remote computer maintenance or help IT specialists help on arrival;
Data recovery;
Consultation acquisition desktops, laptops and other computer peripherals.

2. Computer networks planning and maintenance

Computer networks (LAN, WLAN, etc.). Implementation;
Computer networks maintenance;
Server installation, maintenance;
Server-Side-switch cabinet installation, maintenance;
Database and data backups.

If you have questions or any suggestions, want to know more about us, please contact us by phone + 370-37-32-18-80 or write to us info@altegra.lt

IT ūkio priežiūros paslaugos

UAB „Altegra“ siūlo kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūros paslaugas,  IT sistemų administravimo sprendimus, tinklų priežiūros paslaugas  įmonėms ir jų filialams visoje Lietuve.
Visų problemų susijusių su Jūsų įmonės IT ūkiu sprendimas – kvalifikuota profesionalių IT administratorių komanda, kuri pasiruošusi 24×7 padėti Jūsų įmonei ir užtikrinti, kad viskas veiks nepriekaištingai. Visus darbus tiesiogiai arba nuotoliniu būdu atliks kvalifikuoti UAB „Altegra“ specialistai.

IT ūkio priežiūra apima šias sritis:

1. Kompiuterių priežiūros paslaugos

Kompiuterių priežiūra. Kompiuterių modernizavimas;
Kompiuterių gedimo nustatymas ir pašalinimas;
Kompiuterinių virusų šalinimas  – antivirusinių programų diegimas;
Kompiuterių instaliavimas;
Operacinių sistemų ir taikomųjų programų instaliavimas;
Duomenų išsaugojimas išorinėje laikmenoje;
Duomenų išsaugojimas perinstaliuojant kompiuterius;
Naujų kompiuterių instaliavimas, paruošimas naudojimui;
Profilaktinė kompiuterinės įrangos priežiūra;
Nešiojamų kompiuterių remontas;
Nuotolinė kompiuterių priežiūra arba pagalba IT specialistui atvykimus į darbo vietą;
Duomenų atstatymas;
Konsultacija įsigyjant stacionarų, nešiojamą kompiuterį ir kitus išorinius įrenginius.

2. Kompiuterinių tinklų projektavimas ir priežiūra

Kompiuterinių tinklų (LAN, WLAN ir kt.) realizavimas;
Kompiuterinių tinklų priežiūra;
Serverių įdiegimas, priežiūra;
Serverinių–komutacinių spintų įrengimas, priežiūra;
Atsarginių duomenų, duomenų bazių (DB) kopijų darymas.

Jeigu Jums  kilo klausimų, turite pasiūlymų, norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis telefonu  +370-37-32-18-80  arba parašykite mums info@altegra.lt.

PCB gamyba

{source} <?php include '/var/www/altegra.lt/htdocs/pcb-calc.php'; ?> 
{/source}

Gamybos terminas 2-5 savaitės, minimali sąskaita 60 Eur (be PVM).
Telefonas pasiteirauti: 8-613-36255.

Medžiaga   FR4   stiklo tekstolitas 1.6mm
Sluoksnių skaičius:  2  
Vario storis  35 μm  
Maksimalus dydis  350×350 mm   
Minimalus laidininko plotis  0.2 mm  
Minimalus atstumas tarp laidininkų   0.2mm

 

Kiaurymių kompensavimas  Taip  
Kiaurymių tipas  Tik apvalios  
Minimali metalizuota kiaurymė   0.4mm  
Ne metalizuotos kiaurymės  Ne  * visos kaiurymės metalizuojamos
Paviršiaus padengimas  HASL, bešvinis   
Litavimo kaukė  Taip  Žalia
Legenda  Ne  * tik atskiru susitarimu
Elektrinis testavimas  Taip  Fly probe
Kontūro apdirbimas  Frezavimas  R0.5, 0.75, 1, 1.6, 2.0
Kontūro raižymas (V-groove, v-score)  Ne  * tik > 600 lt užsakymams

Metal density table

Metal density ( at 20oC )
  g/cm3
Aluminum 2,6889
Wolfram 19,35
Graphite 1,9 – 2,3
Iron ( Steel ) 7,874
Gold 19,32
Potassium 0,862
Calcium 1,55
Cobalt 8,90
Lithium 0,534
Magnesium 1,738
Copper 8,96
Sodium 0,971
Nickel 8,91
Tin  7,29
Platinum 21,45
Plutonium 19,25
Plumbum 11,336
Silver 10,50
Titanium 4,505
Uranium 19,04
Crome 7,18
Cesium 1,873
Zircon 6,45

 

 

Metal alloy density (at 20°C)
  g/cm3
Bronze 7,5 – 9,1
Wood’s alloy 9,7
Duralumin 2,6 – 2,9
Constant 8,88
Brass 8,2 – 8,8
Nichrome 8,4
Iridium 21,62
Steel 7,7 – 9,9
Stainless steel 7,9 – 8,2
White carbide 7,6 – 7,8
Gray carbide 7,0 – 7,2

Metal

Today, non-ferrous metals are very important in producing any type of equipment. Metal chemically simple substance with properties such as hardness, thermal conductivity, electrical conductivity, and externally with a distinctive color. There are several classifications of metals, basic metals groups are defined to:

 • Ferrous metals (iron and its alloys);
 • Non-ferrous metals (all other metals and alloys, with the exception of iron);
 • Precious metals (silver, gold, platinum, and other platinum group metals);
 • Light metals (low density);
 • Heavy metals (non-ferrous metals, with a density greater than the iron).

Non-ferrous metals – technical name for all metals and their alloys (with the exception of iron and iron alloys, which are called ferrous metals).Scientifically valid classification under the provision of the non-ferrous metals are classified according to various characteristics specific to one group or another:

 • light metals (aluminum, titanium, magnesium);
 • heavy non-ferrous metals (copper, plumbum, zinc, tin, nickel);
 • precious metals (including platinum);
 • fire resistant metals;
 • dispersed metals;
 • radioactive metals.

Non-ferrous metals demand is high and production is widespread in all regions.

Non-ferrous metals metallurgy – metallurgical branch, which includes saturation of ore and non-ferrous metals and their alloys extraction. Distinguish between light metals and heavy metals metallurgy.


The main non-ferrous metals

Aluminum

Aluminium – it is non-ferrous metal, which is characterized by high electrical conductivity, good plasticity, but with low mechanical properties. Divided into primary and secondary aluminum.

Aluminum application. Aluminum is widely used as a structural material. The main advantages of aluminum: 

 • metal is lightweight;
 • easily swaged;
 • corrosion resistant (aluminum ore immediately gets covered with a tough aluminum foil Al2O3, which prevents the further oxidation process);
 • high thermal conductivity;
 • aluminum compounds are not toxic.

The main aluminum as a structural material defect is – a low resistance to flexure, therefore it usually melts with a small amount of copper and magnesium (alloy called duralumin).

Aluminum electrical conductivity similar to copper, to all of the aluminum is cheaper than the latter. Therefore, it is widely used in the manufacture of electrical wires to screening, and even used at manufacturing microchips. It is true that aluminum as a material has an unpleasant feature – because of its solid oxide film is difficult to solder it.

Aluminum is widely used in various kinds of modes of transportation. Currently, aluminum alloys are widely used in aviation, it is almost the main structural material for aircraft production. Aluminium and its alloys are increasingly used in shipbuilding. From aluminum alloys are manufactured housings, superstructures, communication and various types of marine equipment.

Currently, studies are made of aluminum foam as a very strong and lightweight material.

 

Copper

Copper – a metal, which is most common in non-ferrous metals, the high plasticity, electrical conductivity and high thermal conductivity. Copper melts very well with most metal alloys that are used widely in industry.

Zinc

Zinc – is non-ferrous metal, which at normal temperature is fragile, but heated to 100-150 degrees is well formed and rolled. Zinc is corrosion resistant, but not resistant to acids and alkalis. Melting point – 419 degrees.

Use of Non-Ferrous Metals

In today’s technology industry, non-ferrous metals and their alloys steadily growing, thanks to the rapid development of aircraft, missiles and nuclear technologies, chemical industry development. The design of the production, this time began to use metal and extracted based alloys such as titanium, zirconium, nickel, molybdenum, niobium, and even hafnium and, etc.

Copper and its alloys are widely used in the chemical industry, various destination pipes, tank manufacture, in refrigeration equipment production, etc.

Aluminium and its alloys are used in chemical and food industries. Alloys of aluminum is widely used in aircraft, missiles, ships, construction, etc. Thanks to its relatively high strength at its low density, high resistance to corrosion and aggressive environment and thanks to the high mechanical properties at low temperatures.

Non-ferrous metal properties

Some metals (copper, magnesium, aluminum) has a high thermal conductivity, which causes a rapid cooling during welding, in which case it is necessary to use more powerful heat sources for the metals being welded, and in some cases, the materials, and pre-lining.

There is some metals, such as copper, aluminum, magnesium and their alloys mechanical properties decrease upon heating, resulting in a particular temperature metals becomes not resistant to impact or welding seam exposed to decompose under its own weight, it is typical for aluminum and bronze.

All non-ferrous alloys, heated emit a much larger amount of gas than the ferrous metals, destroys the atmosphere and chemical works in conjunction with other gases (except the noble gases). Especially active in this regard is more resistant and chemically active metals such as titanium, zirconium, niobium, tantalum, and molybdenum. These metals usually divides into fire-resistant, and chemically active groups.

Non-ferrous metal processing properties

Non-ferrous metals are durable and reliable, able to withstand high temperatures. Disadvantage is only one – the ability to decompose exposed to acid medium. One of the most effective methods for protecting ferrous metals from atmospheric corrosion effects of the application of protective coatings. There are three groups of measures to protect metal surfaces: Priming, painting and multi-purpose products “three in one”. Primer – an indispensable tool in the fight against atmospheric oxidation of one or two layers of coating is applied before painting, in addition to security features improves the last painting adhesion to the substrate. When choosing a primer it is important to know that different primer is used for different metals.

For various aluminum profiles are used a special primer which is based urethane paint or zinc. Copper, brass and bronze are not painted – these metals in the market are already included factory machining. If such a “corporate” coating over time is violated, it is a best surface to completely remove with solvent, then the base should be polished, and covered with epoxy or polyurethane polish.

Metal density table >>>

Plastic

Plastic is widely spread and used for the raw material cost considerations, its good characteristics and the simple product shaping. Plastic properties and the features allow you to create a wider range of formats and products, in addition to plastic formation is efficient and conditionally cheap. Useful and cost-effective to replace metal with plastics that are used in various industries.
Properties of plastics and machining features are highly dependent on the properties of polymers, and they are very different.


Acryl ( PMMA)

Premium Acryl glass made from polymethylmethacrylate (PMMA). Acryl is a rigid, transparent plastic, reminding normal glass, but its characteristics are significantly superior. Acryl is unbreakable and many times stronger than glass, which makes it much more resistant to shock and of course safe to use in situations where the glass would be dangerous to use. Acrylic also a better insulator than glass and potentially much more economical. Another big advantage is that it is twice lighter than glass, making it work with acryl incomparably easier. Acryl is used in manufacturing a wide variety of products, such as shower cab doors, bathtubs casings, windows, various furniture items and etc. Due a smooth and glossy surface it is easy to maintain. A common high-quality Acryl contains polycast (acrylic resin), Lucite (thermoplastic acrylic resin) and organic glass.

There are two basic types of Acryl: pressed and the molten cells. Pressed or “continuous casting” acryl is made from cheaper materials and may contain various impurities, so it is softer and more easily scratched and damaged.

Material properties:
Very good transparency – 92% -95%;
Good resistance in all weather conditions;
Durable to shock and mechanical impact;
Non – toxic.


Polyvinylchloride ( PVC )

PVC is widely used plastic. It is a polymer with good chemical resistance properties (excluding solvents), low flammability class, UV ray resistant. Used in design, equipment, consumer goods, chemicals containers and various mechanical parts manufacturing. Globally, more than 50% of PVC manufactured is used in construction. PVC as a building material is an inexpensive and very convenient for installation.

The composition of PVC is :
PVC ( polivinilchloridas ) cheminis chloro, anglies, vandenilio junginys, paprastai vadinamas tiesiog plastiku. PVC sudedamosios dalys kilusios iš natūralių žaliavų – naftos arba dujų ir valgomosios druskos. PVC yra chemiškai stabilus ir nepavojingas žmogaus sveikatai.

PVC panels are:
Resistance to atmospheric effects (humidity);
Economical: No extra cost for material preparation;
Processing with standard tools and equipment;
Fireproof (according to DIN 4102-B1 requirements);
Good sound and thermal insulation;
Resistance to chemicals, corrosion, high pressure, shock (hard PVC);
Light weight (PVC foam boards);
Dampens vibration;
Harmless to the environment and the human body.


Textolite ( PT )

Textolite is layered sheet material, which is based on cotton fabric and thermo reactive binder. Because of its special composition, this plastic has a very high strength, impact resistance, excellent electrical insulation properties. Operating temperture of the textolite from-400C to 1050C.

Textolite is easy to process with all machining methods. Used in various mechanical parts, bushings, rollers, pump rotor plates, electrical insulation plates, scrapers knives, high load retaining lining in production. Products from the textolite ensures quiet work significantly longer service life, lower relative weight compared to metal products.


Teflon ( PTFE )

Teflon – is a universal and very useful material, economically and technologically. The material expands the constructive opportunities and significantly prolongs equipment life. Teflon helps to save energy, increase equipment reliability and reduce maintenance costs. Because of its properties, such as high chemical resistance, low friction coefficient, Teflon is demanded in all industries, while adding that it is also one of the best insulators, it is widely used in the electronics industry. The biggest outstanding properties as an insulator, it has in high-frequency devices. Teflon dielectric properties nearly does not depend on frequency or the temperature. Teflon is used in appliances, machinery production, increases the reliability and durability as well as ensure that they work in aggressive environments. Also, this material is resistant to UV rays and almost does not absorb water. In addition, this material is environmentally friendly and can touch with food.


Polyamides ( Nylon )

Nylon is widely used in many industries, from steel production to agricultural use. This material versatility is due to its properties. The material is chemically resistant, non-toxic and has a low coefficient of friction. Nylon is very easily machined: milled, cutted, drilled, etc. The material is very resilient, even when used in environments with abrasive elements. Parts made ​​of this material are durable, shock-resistant and suitable for use in extreme friction conditions where there is no greasing.


Polycarbonate ( PC )

Polycarbonate is a transparent polymeric materialdistinguished for its extremely good impact resistance, low temperature and mechanical influences. It is very firm and has high dielectric properties. Resistant to UV rays.
Monolithic Polycarbonate suitable for a wide variety of parts manufacturing, automotive, optical equipment manufacture and production of protective glasses.

Advantages of polycarbonate:
High impact resistance, which makes it possible to use this material in producing electronic products.
Stable amount of material to various temperature and moisture jumps.
High transparency of the material, which allows use optical devices in the industry.
High resistance to weather conditions.
Ability to use the material in producing products which come in contact with food and drinking water.
Excellent electrical properties.

 

 

Wood

Chipboard panels can be classified according manufacturing process, number of layers used, particle density, surface type.
Single layer plate has a solid structure, usually a low particle density, and all particles are the same size. The surface of this type of plate is rough. These boards are mainly used for construction purposes.
Recently, the furniture industry is increasingly replacing conventional particle boards medium density fibreboard (Medium Density FIBERBOARD – MDF). MDF – is made from wood fiber and binding material on impact of high temperature and high pressure. This provides a better surface strength and flexibility. These panels are well machined: easy to produce a variety of forms and so on. Due to these characteristics, the MDF is widely used in furniture production.
Multilayer panel properties similar to MDF three-layer properties, but the multilayer panel due to its high density core is more flexible and durable.

Dialux – especially high-gloss panel, coated with PET film. Made by MDF base.Has the following characteristics:

 • scratch-resistant;
 • non dusty;
 • waterproof and stain resistant (easy to clean, color remains unchanged);
 • environmentally friendly ( contains no PVC ) .

Plywood board – wood product made from glued together several sheets of wood veneer. Plywood used for furniture, container production, construction, interior decoration and other fields.

Metalų tankio lentelė

Metalų tankis ( prie 20oC ):

  g/cm3
Aliuminis 2,6889
Volframas 19,35
Grafitas 1,9 – 2,3
Geležis, ( Plienas) 7,874
Auksas 19,32
Kalis 0,862
Kalcis  1,55
Kobaltas 8,90
Litis 0,534
Magnis 1,738
Varis 8,96
Natris 0,971
Nikelis 8,91
Alavas ( baltas ) 7,29
Platina 21,45
Plutonis 19,25
Švinas 11,336
Sidabras  10,50
Titanas  4,505
Uranas 19,04
Chromas 7,18
Cezis 1,873
Cirkonis 6,45

 

Metalų lydinių tankis ( prie 20oC )
  g/cm3
Bronza 7,5 – 9,1
Vudo lydinys 9,7
Duraliuminis 2,6 – 2,9
Konstantas 8,88
Žalvaris 8,2 – 8,8
Nichromas 8,4
Iridis 21,62
Plienas 7,7 – 9,9
Nerūdijantis plienas 7,9 – 8,2
Kietmetalis baltas 7,6 – 7,8
Kietmetalis pilkas  7,0 – 7,2