Siekiame teikti profesionalias automatikos ir elektronikos projektavimo paslaugas, tyrimus bei užtikrinti gamybos procesų sistemos kontrolę ir monitoringą.

Siekiame užtikrinti savo klientų pasitenkinimą ir aukštą elektroninių sistemų projektavimo paslaugų ir gaminamų produktų kokybę, todėl vadovaujamės įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, principais.

Įsipareigojame:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą,
  • nuolat gerinti gaminamos  produkcijos / teikiamų paslaugų kokybę;
  • laikytis įmonės veiklai taikomų teisės aktų ir kitų prisiimtų reikalavimų;
  • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;

Atsakome, kad kokybės tikslai sutaptų su kokybės politikos principais ir kad Kokybės politika būtų suprasta ir įgyvendinta visoje įmonės veikloje bei prieinama suinteresuotoms šalims susipažinti.