Metalas

Metalai

Šiai dienai spalvotieji metalai turi didelę reikšmę gaminant bet kokio tipo techniką. Metalas chemiškai nesudėtinga medžiaga, turinti tokias savybes kaip kietumas, šiluminis laidumas, elektros laidumas bei išoriškai turintis savita spalvą. Egzistuoja keli metalų klasifikavimai, pagrindinės metalų grupės klasifikuojamos taip:

 • Juodieji metalai (geležis ir jo lydiniai);
 • Spalvotieji metalai (visi kiti metalai ir lydiniai, išskyrus geležį);
 • Taurieji metalai (sidabras, auksas, platina ir kiti platinos grupės metalai);
 • Lengvieji metalai (mažo tankio);
 • Sunkieji metalai (spalvotieji metalai, kurių tankis didesnis negu geležies).

Spalvotieji metalai – techninis pavadinimas visų metalų ir jų lydinių, (išskyrus geležies bei geležies lydinių, kurie vadinami juodaisiais metalais).

Moksle priimta klasifikacijos nuostata pagal kurią spalvotieji metalai, skirstomi pagal įvairius požymius, būdingus vienai ar kitai grupei:

 • lengvieji metalai (aliuminis, titanas, magnis);
 • sunkieji spalvotieji metalai (varis, švinas, cinkas, alavas, nikelis);
 • taurieji metalai (įskaitant platina);
 • Ugniai atsparūs metalai;
 • disperguoti metalai;
 • reti metalų;
 • radioaktyvūs metalai.

Spalvotųjų metalų paklausa yra didelė, jų gamyba yra plačiai paplitusi, visuose regionuose.

Spalvotųjų metalų metalurgija – metalurgijos šaka, kuri apima, rūdos prisotinimą ir spalvotųjų metalų ir jų lydinių gavyba. Atskiria metalurgiją lengvųjų metalų ir metalurgiją sunkiųjų metalų.

Galima būtų išskirti keletą pagrindinių spalvotosios metalurgijos panaudojimo pramonėje bazių, kurios tarpusavį dar skiriasi specializacija ir geografine prasme. Lengvųjų metalų (aliuminio, titano, magnio pramonei) ir sunkiųjų metalų (vario, švino, cinko, alavo, nikelio-kobalto pramonėje).

Pagrindiniai spalvotieji metalai