Akumuliatoriaus pagalbininkas

326.70  302.50 

Akumiliatoriaus įtampos stebėjimo prietaisas automatškai paleidžiantis variklį kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta iki užduotos ribos.

Liko 5

Produkto kodas: xxx Kategorija:

Aprašymas

Prietaiso paskirtis nuolatos matuoti akumuliatoriaus įtampą ir jai nukritus žemiau užduotos ribos, užvesti generatoriaus vidaus degimo variklį ir pakrauti akumuliatorių.

Mašinose ir įrengimuose, kur yra naudojami akumuliatoriai kritiškai svarbu neleisti akumuliatoriui išsikrauti.  Iškrautas žemiau leistinos ribos akumuliatorius oksiduojasi ir praranda talpą, todėl akumuliatoriaus eksploatacijos trukmė priklauso nuo jo naudojimo sąlygų. Ten kur akumuliatoriaus pakrovimui naudojamas vidaus degimo variklis ir generatorius turi būti užtikrinamas likęs energijos kiekis pakankamas varikliui užvesti. Šiai užduočiai atlikti yra skirtas akumuliatoriaus įtampos stebėjimo prietaisas automatiškai paleidžiantis variklį kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia kritinę ribą.

Warning Saugumo sumetimais prietaisas negali būti naudojamas savaeigei transporto priemonei užvesti.
Prašome prietaisą naudoti tik rezervinio generatorius varikliui užvesti.

Valdiklio parametrai gali būti pakeisti:
Spaudžiame [MENU] ir laikome apie 4 sekundes kol žalias (power) LED pradės mirksėti. [<<] ir [>>] mygtukų pagalba pasirenkame norimą nustatyti parametrą o [+] ir [-] keičiame to parametro reikšmę. Išeiname iš meniu trumpu [MENU} mygtuko paspaudimu.
Žemiau pateikiamas parametrų kuriuos vartotojas gali keisti sąrašas:

Įtampos riba V žemiau kurio paleidžiamas generatoriaus variklis. Reikšmės nustatymas  8-14v, 0.1v žingsniu.
Įtampos riba V nuo kada skaitoma jog akumuliatorius visiškai išsikrov3s. Žemiau šios ribos nebebus bandoma užvesti generatoriaus variklio.  Reikšmės nustatymas  7-12v, 0.1v žingsniu.
Pauzė sekundėmis nuo degimo įjungimo iki bandymo užvesti. Gali būti naudojama pvz dyzelinio generatoriaus žvakių kaitinimui. Reikšmės nustatymas  1-10sek. , 0.5sek. žingsniu.
Kiek kartų bus bandoma užvesti variklį. Jei per nurodytą bandymų skaičių užvesti nepavyksta, prietaisas užsiblokuoja ir atnaujinti bandymus galima tik išjungus ir vėl pakartotinai įjungus prietaisą šone esančio jungiklio pagalba. Reikšmės nustatymas  0-5.
Kiek laiko sekundėmis starterio relė bus pritraukta bandant užvesti variklį. Reikšmės nustatymas  1-10sek. , 0.5sek. žingsniu.
Kiek laiko bus kraunamas akumuliatorius. Reikšmės nustatymas  10min.-9val., 10min. žingsniu.
Po kiek laiko bus visiškai išjungiamas ekranas energijos taupymo sumetimais. Reikšmės nustatymas  0-180sek., 5sek. žingsniu. Jei nustatoma reikšmė 0 ekranas niekada nebus išjungiamas.
Įtampos kitimas kuris yra matuojamas 10 sekundžių intervale po bandymo užvesti. Jei įtampa pakilo daugiau negu nurodo šis parametras, skaitoma jog užvesti pavyko. Jei įtampa pakilo mažiau, registruojama jog užvedimo bandymas buvo nesėkmingas. Reikšmės nustatymas  0.1-3v. , 0.1v. žingsniu.
Nenaudojamas

 

Papildoma informacija

Svoris 350 kg