ALTEGRA UAB
+370 686 30000

Kokybės politika

Siekiame, kad mūsų klientai būtų patenkinti, kad mūsų produktų ir paslaugų kokybė būtų aukšta.

UAB „Altegra“ buvo įkurta siekiant teikti profesionalias automatikos ir elektronikos projektavimo paslaugas, tyrimus bei užtikrinti gamybos procesų sistemos kontrolę ir monitoringą. Įmonės specializacija - mikroprocesorinių sistemų kūrimas, programų mikrovaldikliams rašymas ir spausdintinio montažo plokščių (PCB) gamyba, elektronikos prietaisų gamyba ir elektronikos plokščių surinkimas.

Įmonės darbuotojai  siekia užtikrinti savo klientų pasitenkinimą ir aukštą elektroninių sistemų projektavimo paslaugų ir gaminamų produktų kokybę, todėl ji veiklą vykdo vadovaudamasi įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, principais.

Įmonės vadovybė įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą,
  • nuolat gerinti gaminamos produkcijos / teikiamų paslaugų kokybę;
  • laikytis įmonės veiklai taikomų teisės aktų ir kitų prisiimtų reikalavimų;
  • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;

Vadovybė prisiima visišką atsakomybę, kad kokybės tikslai sutaptų su kokybės politikos principais ir kad Kokybės politika būtų suprasta ir įgyvendinta visoje įmonės veikloje bei prieinama suinteresuotoms šalims susipažinti.